Termeni și condiții generale de utilizare

Termenii și condițiile generale de utilizare stabilesc termenii și condițiile generale de utilizare a site-ului „redirectioneaza.ro” de către potențialii vizitatori sau beneficiari.

„Redirectioneaza.ro” (în continuare denumit „Site”, „Platforma”, „Redirectioneaza.ro”) este o platformă online dezvoltată de Asociația Code for Romania - Codează pentru România (denumită în continuare „Code for Romania”) care vine în sprijinul acțiunilor civice de redirecționare a până la 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și pensii, având ca obiectiv facilitarea relației dintre organizațiile non-profit, neguvernamentale (în continuare denumite „organizații” sau „ONG”) înființate în România, pe de o parte, și persoanele care doresc să redirecționeze până la 3,5% către acestea, pe de altă parte.

Asociația Code for Romania - Codează pentru România este o persoană juridică având sediul în București, Piața Alba Iulia nr. 7, bloc I6, etaj 1, ap. 6, înregistrată în Registrul special, Partea A, secțiunea I 67/06.07.2016, cu CIF RO36317167.

Obiectivul site-ului

Obiectivul Platformei este de a facilita colectarea Declarațiilor 230, documentele care permit redirecționarea sumelor reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pe venit, precum și de a încuraja cetățenii să contribuie la colectarea acestora.

 • Site-ul permite înregistrarea unui ONG pentru crearea unui profil online prin care acesta se poate prezenta publicului larg.
 • Redirectioneaza.ro pune la dispoziția utilizatorului care dorește să redirecționeze până la 3,5% din impozitul pe venit un formular care colectează datele personale ale acestuia. Pentru a afla condițiile în care datele cu caracter personal ale utilizatorilor sunt folosite de către Code for Romania, vă rugăm să accesați Nota de informare.
 • Datele din acest formular sunt folosite pentru completarea Declarației 230 cu datele ONG-ului, dar și datele persoanei care redirecționează cei până la 3,5% din impozitul pe venit.
 • Odată completat formularul, platforma generează Declarația 230 cu datele completate de contribuabil. Declarația 230 poate fi descărcată de pe redirectioneaza.ro automat (vezi exemplu necompletat) .

În cazul în care utilizatorul nu dorește ca Declarația 230 să fie precompletată în baza formularului de pe Platformă sau să îi fie prelucrate datele cu caracter personal, poate alege să redirecționeze cei până la 3,5% din impozit descărcând și completând Declarația 230 de pe site (vezi exemplu necompletat) .

Marcă și dreptul de autor

Dreptul de autor pentru toate informațiile existente pe acest Site este deținut de Code for Romania. Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără acordul expres exprimat de Code for Romania, titularul acestui drept.

 • Toate drepturile sunt rezervate.
 • Este strict interzisă folosirea acestui Site în scopul distrugerii sau alterării lui, a conținutului sau a securității acestuia ori pentru discreditarea sau hărțuirea Redirectioneaza.ro sau a Code for Romania.
 • Code for Romania va aplica toate măsurile de securitate tehnică și organizatorică pentru protejarea datelor asupra cărora deține controlul împotriva oricărei situații de manipulare accidentală sau intenționată, pierdere, distrugere sau împotriva accesului unei persoane neautorizate.

Drepturile și obligațiile organizațiilor

 • Prin înființarea și activitatea lor respectă OUG nr. 31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii.
 • Prin activitatea lor nu susțin cauze de natură politică sau care discriminează pe considerente legate de etnie, rasă, sex, orientare sexuală, religie, capacități fizice sau psihice sau de apartenență la una sau mai multe categorii sociale sau economice.
 • Prin activitatea lor respectă valorile UE , așa cum sunt definite prin intermediul Tratatului de la Lisabona și prin Carta drepturilor fundamentale UE: demnitate umană, libertate, democrație, egalitate, statul de drept și drepturile omului.
 • Au luat la cunoștință și respectă codul de conduită al Code for Romania și Politica PEAS.
 • Au luat la cunoștință de Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
 • Pot menționa contribuția Code for Romania prin intermediul platformei Redirectioneaza.ro în activitatea lor, acolo unde este cazul.

Drepturile și obligațiile utilizatorilor / contribuabililor

 • Să respecte termenii și condițiile prevăzute în „Termenii și condițiile generale de utilizare” ale platformei.
 • Să ia la cunoștință de Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
 • Să ofere informații reale și să se asigure că toate informațiile completate în documentul / formularul / Declarația 230 sunt corecte.
 • Să ia la cunoștință că, odată depus formularul prin intermediul platformei, acesta nu mai poate fi retras din evidența / centralizarea organizației către care a decis să direcționeze 3,5% din impozit, centralizare pe care organizația o va transmite către organele fiscale (Agenția Națională de Administrare Fiscală).

Drepturile Code for Romania

 • Code for Romania își rezervă dreptul de a restricționa accesul la serviciile platformei Redirectioneaza.ro organizațiilor care nu respectă termenii și condițiile menționate în prezentele „Termeni și condiții generale de utilizare”.
 • Code for Romania are dreptul să menționeze public asistența / facilitatea oferită organizației prin intermediul platformei Redirectioneaza.ro.
 • Code for Romania are dreptul să trimită comunicări despre activitatea sa organizațiilor înregistrate pe Redirectioneaza.ro prin intermediul sistemului de newsletter sau prin direct mailing.
 • Code for Romania are dreptul să promoveze pe canalele proprii de comunicare înscrierea organizației pe platforma Redirectioneaza.ro și facilitățile/rezultatele obținute de organizație în urma folosirii platformei.

Modificări termeni și condiții generale de utilizare Site

„Termenii și condițiile generale de utilizare" constituie, în întregime, un acord încheiat între dumneavoastră și Code for Romania în privința utilizării Redirectioneaza.ro.

Code for Romania își rezervă dreptul de a revizui și aduce la zi „Termenii și condițiile generale de utilizare" în orice moment, fără o anunțare sau o acceptare prealabilă a utilizatorilor.

Dacă aveți întrebări cu privire la informațiile cuprinse în această pagină, vă rugăm să ne scrieți la adresa redirectioneaza@code4.ro.

Despre Code for Romania

Asociația Code for Romania - Codează pentru România este o organizație neguvernamentală independentă, neafiliată politic și apolitică, înființată în 2016, al cărei scop este să creeze instrumente digitale care ajută în soluționarea problemelor sociale. Code for Romania este înființată și funcționează în conformitate cu legea română, actul constitutiv și statutul său și Codul de conduită.