Notă de informare

Privind prelucrarea datelor cu caracter personal

“Redirectioneaza.ro” este o platformă online dezvoltată de Asociația Code for Romania - Codează pentru România (denumită în continuare “Code for Romania”) care vine în sprijinul acțiunilor civice de redirecționare a până la 3.5% din impozitul anual, având ca obiectiv facilitarea relației cu ONG-urile. În acest scop, Code for Romania colectează date personale conform acestei Note de informare, în calitate de operator de date.

Asociația Code for Romania - Codează pentru România este o persoană juridică, având sediul in București, Piața Alba Iulia nr. 7, bloc I6, etaj 1, ap. 6, înregistrată în registrul special, Partea A, secțiunea I 67/06.07.2016, cu CIF RO36317167.

Înțelegem că ești conștient despre și ai grija de propriile tale interese personale privind confidențialitatea și luăm acest lucru în serios. Această Notă de informare descrie politicile și practicile Code for Romania privind colectarea și utilizarea datelor tale personale.

1. Datele personale prelucrate

Completând formularul pus la dispoziție în dreptul fiecărui ONG pe care l-ai selectat, putem colecta următoarele date cu caracter personal (denumite în continuare „Date personale”):

 • nume și prenume
 • cod numeric personal
 • adresă
 • e-mail
 • număr de telefon
 • inițiala prenumelui tatălui

2. Scop și temei

Code for Romania prelucrează date cu caracter personal doar în interesul utilizatorilor site-ului care își exprimă consimțământul cu privire la facilitarea completării formularului tip 230 de către Code for Romania sau dacă utilizatorii doresc transmiterea datelor lor către ONG-uri.

Code for Romania prelucrează datele tale personale menționate mai sus doar dacă dorești ca preambulul formularului tip 230 să fie pre-completat de către noi cu datele necesare, astfel încât formularul să fie valabil, conform prevederilor legale. În acest fel, formularul tip 230 se generează în format PDF, putând fi descărcat ulterior de către tine.

În cazul în care nu dorești ca datele tale personale să fie prelucrate, poți alege să redirecționezi cei până la 3.5% din impozit descărcând și completând chiar tu formularul tip 230 de pe site.

De asemenea, poți alege să transmiți datele tale de contact către ONG-ul preferat, pentru ca aceștia să te poată contacta ulterior sau să-ți poată transmite alte materiale informative referitoare la activitatea lor. Aceste date personale vor fi transmise direct către ONG, ele nu vor fi accesibile sau utilizate în vreun fel de Code for Romania.

3. Durata stocării

Datele personale furnizare sunt stocate temporar până la completarea formularului tip 230, urmând a fi șterse din evidențele Code for Romania imediat după ce formularul tip 230 a fost completat.

4. Transmiterea datelor personale către terți

Code for Romania poate furniza datele personale, pe care le-ai oferit, ONG-ului ales de tine. Acest lucru se întâmplă în temeiul consimțământului exprimat de tine, prin bifarea opțiunii de a permite ONG-ului să te contacteze. Acest ONG își asumă un angajament de confidențialitate, prin care garantează că datele personale sunt păstrate în siguranță.

Datele pot fi furnizate și către instituții sau autorități publice, precum și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale, ca urmare a unor cereri expres formulate de acestea.

5. Drepturile tale

În calitate de utilizator al platformei redirectioneaza.ro, potrivit Legii nr. 679/2016, precum și, începând cu 25 mai 2018, potrivit Regulamentului general privind protecția datelor, ai următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare cu privire la prelucrarea datelor personale de către Code for Romania;
 • Dreptul de acces la datele personale, la cerere și în mod gratuit printr-o solicitare pe an;
 • Dreptul de intervenție, rectificare, ștergere sau portabilitate a datelor personale, la cerere și în mod gratuit;
 • Dreptul de a te adresa Autorității Naționale de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal (cu sediul în București, sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, www.dataprotection.ro) sau justiției, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege;
 • Dreptul la opoziție şi procesul decizional individual automatizat;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării, începând cu 25 mai 2018, potrivit Regulamentului general privind protecția datelor.

6. Securitate și confidențialitate

Protecția informațiilor în cursul prelucrării datelor tale personale este o preocupare majoră a Code for Romania, de aceea toate datele personale colectate în cursul vizitelor pe redirectioneaza.ro sunt prelucrate conform prevederilor legale în vigoare din România. Code for Romania folosește tehnologii de ultimă generație și ia toate măsurile tehnice rezonabile pentru transmiterea și păstrarea datelor personale în condiții de deplină securitate și confidențialitate.

Toate datele personale de pe site sunt stocate și procesate pe servere situate în Uniunea Europeană, ce intră sub incidența legislației europene de protecție a datelor personale. Nicio informație oferită pe acest site nu părăsește teritoriul Uniunii Europene.

Code for Romania se angajează să nu dezvăluie datele personale cu privire la vizitele tale pe redirectioneaza.ro, exceptând situațiile legale sau situațiile prezentate în această Notă de informare.

Dacă descoperim un incident cu privire la securitatea datelor personale care prezintă un risc pentru drepturile și libertățile utilizatorilor noștri, vom notifica Autoritatea Națională de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în termen de 72 de ore. Dacă incidentul de securitate este de natură să prezinte un risc ridicat pentru drepturile și libertățile tale, vei fi, de asemenea, notificat.

7. Contactează Code for Romania

Pentru orice întrebări sau preocupări, precum și pentru exercitarea drepturilor tale legate de prelucrarea datelor cu caracter personal de către Code for Romania, ne poți contacta astfel:

Adresa: Piața Alba Iulia nr. 7, bloc I6, etaj 1, ap. 6, București, România
E-mail: redirectioneaza@code4.ro