Asociația Club Sportiv DEI SPORTS CLUB

📜Misiunea noastră este: Desfǎșurarea de activitǎți sportive în ramurile de sport :
-tenis,
-karate tradiţional,
-baschet,
- culturism şi fitness,
- airsoft,
- atletism,
- biliard,
- bowling,
- canotaj,
- ciclism,
- dans sportiv,
- darts,
- fotbal,
- fotbal în sală,
- fotbal tenis,
- golf,
- handbal,
- minifotbal,
- minigolf,
- modelism,
- nataţie şi pentatlon modern,
- oină,
- orientare,
- padbol,
- padel,
- kaiac canoe,
- patinaj,
- pescuit sportiv,
- popice,
- radioamatorism,
- roundnet,
- scrabble,
- scrimă,
- snooker,
- sportul pentru persoane cu nevoi speciale,
- sportul pentru toţi,
- squash,
- şah,
- table,
- tenis de masă,
- teqball,
- tir sportiv,
- tir cu arcul

Not only TENIS but a STORY!

📊OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI​
📌 Asociaţia are ca obiective principale:
a) Promovarea și practicarea ramurilor de sport menționate la de către membrii sǎi, selecția, inițierea și pregătirea de sportivi în aceste domenii, precum și participarea la competiții sportive interne și internaționale, contribuind în mod activ și eficient la dezvoltarea activităților de practicare a acestor ramuri de sport.
b) Promovarea și dezvoltarea ramurilor sportive menționate, pe plan local, național și internațional;
c) Afirmarea pe plan local, național și internațional a sportivilor legitimați în cadrul Asociației sau sub diferite forme de colaborare (dubla legitimare, protocol de colaborare) cu alte structuri sportive locale sau naționale;
d) Practicarea sportului și a educației fizice de către membrii săi sau de către sportivi respectând toate regulamentele și instrucțiunile Agenției Naționale pentru Sport și a ale Federației Române de specialitate pentru fiecare secție din cadrul Asociației.
e) Promovarea tenisului în rândul copiilor și a persoanelor de orice vârstă, în vederea dezvoltării agilității, vitezei, rezistenței, spiritului de competiție sportivă, cu respectarea statutelor și regulamentelor federațiilor sportive naționale și a fair-play-ului;
f) Promovarea și susținerea practicării sportului în aer liber;
g) Promovarea și susținerea practicării sportului de performanță;
h) Promovarea conceptului de viață sănătoasă prin practicarea activităților sportive;
i) Organizarea și finanțarea de evenimente sportive;
j) Sprijinirea tinerilor care doresc să facă performanță în sport, prin asigurarea de echipament sportiv profesionist și de antrenament pentru cei care demonstrează rigurozitate și continuitate în practicarea activității sportive și competiționale;
k) Sprijinirea tinerilor care doresc să facă performanță în sport, prin facilitarea / asigurarea resurselor financiare necesare participării la evenimente sportive competiționale în țara și străinătate;
l) Sprijinirea tinerilor care doresc să facă performanță în sport, prin facilitarea / asigurarea resurselor financiare necesare activităților de întreținere și recuperare medicală survenite în urma unor incidente care împiedică derularea activității sportive, atât în țară cât și străinatate;
m) Acordarea de burse de specialitate în țară străinătate, de premii și/sau indemnizații pentru realizarea de activități/proiecte sportive;
n) Atragerea de fonduri pentru derularea activităților ce intră în obiectul asociației;
o) Conceperea, implementarea și susținerea inițiativelor și programelor menite să
încurajeze populația să practice activități sportive;
p) Dezvoltarea, implementarea și susținerea inițiativelor şi programelor ce urmǎresc sǎ promoveze practicarea sportului prin organizarea de evenimente legate de sport (competiții organizate cu respectarea statutelor și regulamentelor federațiilor sportive naționale, jocuri demonstrative, gale de premiere, conferințe şi traininguri pe teme sportive, cursuri);
q) Identificarea şi atragerea de resurse private dedicate susținerii conceptelor de sport pentru toate categoriile de vârstǎ, în scopul desfășurării activitǎților sportive pentru sănătate, educație și recreere;
r) Organizarea și finanțarea de evenimente sportive;
s) Realizarea de parteneriate cu alte asociații, fundații, federații și cluburi sportive, autoritǎți publice în vederea implementării de programe și proiecte ce au drept scop promovarea și dezvoltarea sportului pentru toți în scopul desfășurării activităților sportive pentru sănătate, educație şi recreere;
t) Realizarea de parteneriate cu alte asociații, fundații, federații și cluburi sportive, autorități publice în vederea implementării de programe și proiecte ce au drept scop incluziunea persoanelor cu nevoi speciale și reintegrarea acestora în viața socială prin intermediul activităților sportive.
u) Dezvoltarea, implementarea și susținerea de inițiative, programe, activități ce au drept scop atragerea copiilor și tinerilor către practicarea unui sport prin evenimente și activități sportive (competiții sportive, activități sportive pentru sănătate, educație și recreere în domeniul ”sportului pentru toți”, jocuri demonstrative), inclusiv prin dezvoltarea, implementarea, replicarea unor metode de învățare a unui sport;
v) Susținerea unor sportivi amatori și/sau de performanță și/sau organizarea de campanii de imagine a acestora;
w) Susținerea unor sportivi amatori în vederea obținerii de performanțe și practicarea sportului;
x) Acordarea de sprijin financiar și/sau material membrilor clubului sportiv care se aflǎ în dificultate/situații medicale (stare medicalǎ, socială etc.) și care se pot afla în imposibilitatea efectuǎrii de activități sportive la nivel de amator sau performant, în vederea îmbunǎtǎțirii situației de sănătate și/sau materiale și identificarea și atragerea de resurse private în vederea susținerii acestor cazuri, inclusiv prin atragerea de fonduri pentru susținerea acestora. Pentru evitarea oricărui dubiu, niciunul dintre actele descrise anterior nu reprezintă în sine un act medical pentru care este necesară autorizarea potrivit legii.
y) Promovarea eticii și integrității în sport;
z) Promovarea activităților antidoping în sport;
aa) Desfășurarea de activități economice și prestarea de servicii în scopul anterior menționat;
bb) Realizarea de investiții în infrastructura necesară derulării scopului/activităților și îndeplinirii obiectivului Asociației.
cc) Preocuparea pentru întreținerea, folosirea și dezvoltarea bazei materiale a activității sportive prin:
(i) administrarea bazelor sportive proprii sau primite în administrare pe baza regulamentelor și normelor emise de federațiile de specialitate;
(ii) asigurarea întreținerii și funcționării bazei materiale sportive pentru asigurarea condițiilor necesare desfășurării activității sportive;
(iii) dezvoltarea bazei materiale prin modernizarea celei existente și/sau crearea de noi baze sportive;

(3) În considerarea scopului și obiectivelor Asociația poate:
1. efectua transportul rutier al sportivilor, antrenorilor și membrilor clubului, cu ocazia diferitelor evenimente sportive sau între diferite structuri sportive;
2. desfășura și alte activități în vederea realizării scopului și obiectivelor de activitate, după cum urmează (fără a se limita la cele exprimate cu titlu de exemplu):
(i) editarea de reviste, cărți, programe de meci și bannere publicitare;
(ii) comercializarea de produse cu însemnele Asociației și culorile clubului (tricouri, fulare, eșarfe, suveniruri, etc.);
(iii) colectarea de fonduri (cotizațiile membrilor Asociației, donații, sponsorizări, legate) în vederea achiziționării de materiale necesare promovării activității;
(iv) colectarea de fonduri (cotizațiile membrilor Asociației, donații, sponsorizări, legate) necesare deplasărilor la meciurile susținute de echipa, atât în țară, cât și în străinătate;
(v) trimiterea de corespondenți speciali/redactori la meciurile disputate în deplasare (internă sau externă);
(vi) organizarea de deplasări, interne sau externe, pentru membrii Asociației;
(vii) participarea la emisiuni de radio și televiziune, interviuri sau alte întâlniri cu partenerii;
(viii) înființarea de Fan Cluburi.

Redirecționează în 3 pași simpli

Pasul 1. Completează și descarcă formularul

Date personale
Adresa de domiciliu
Din anul 2022 formularele 230 pot fi depuse online. Dacă vrei să printezi formularul și să îl semnezi, atunci apasă mai jos butonul Descarcă formular și urmează instrucțiunile. Dacă vrei să semnezi și să depui formularul online atunci apasă mai jos Semnează formular și urmează instrucțiunile.
  • Ce reprezintă formularul de 3.5%?

    Formularul este o metodă prin care oricine își poate redirecționa 3.5% din impozitul anual către un ONG. Acest lucru înseamnă că acea sumă nu va mai ajunge în bugetul statului ci va fi direcționată către contul ONG-ului.

  • Ce se întâmplă cu datele de pe această pagină?

    Datele de pe această pagină sunt folosite doar pentru a crea fișierul PDF. Doar numele, prenumele, orașul, județul și email-ul/telefonul sunt salvate în baza noastră de date pentru a-i oferi ocazia ONG-ului să intre în legatură cu tine, doar dacă tu decizi acest lucru.

  • Care sunt următorii pași?

    După ce vei completa toate datele din acest formular, vei fi direcționat către o pagină de unde poți descarcă fișierul PDF. Acela va conține datele tale și datele ONG-ului care va primi cei 3.5%.

Fii un Supererou Civic!

Ne bucurăm să te avem aici, în comunitatea oamenilor cu spirit civic. Împreună suntem mai buni, mai puternici și mai curajosi. Împreună putem aduce o schimbare în bine în societatea noastră, de aceea avem nevoie de cât mai mulți oameni ca tine. În cazul în care tu ești scutit de impozit, dar vrei să ajuți, descarcă formularul precompletat cu datele ONG-ului pe care vrei să-l ajuţi, printează-l și transmite-l colegilor, prietenilor și familiei.
Ce spui? Putem conta pe tine?

Descarcă un model de formular